Režie: Oliver Hirschbiegel (1957) Rekonstrukce posledních dnů nacistického vůdce Adolfa Hitlera zobrazuje také osudy jeho spolupracovníků i válečnou situaci v rozbombardovaném Berlíně před příchodem sovětské armády. Film vyvolal četné debaty kvůli civilnímu zobrazení Hitlera.

This reconstruction of Nazi leader Adolf Hitlers final days also depicts the fates of his associates and the reality of war-torn Berlin before the Soviet armys arrival. The film was highly controversial because of its human depiction of Hitler.

Komentáře

koment...