Technik Velkého sálu hotelu Thermal Petr Folprecht ukazuje, že pokládání mikrofonu může být tvůrčí činnost. / Grand Hall technician Petr Folprecht shows that laying the mic down could be creative activity.

Komentáře

koment...