Téma vztahu otce se synem je téma s velkým potenciálem. Využil ho i režisér snímku Molo, zařazeného do Fóra nezávislých. / The relationship between father and son is a theme with huge potential. It has been chosen as the main motive also by the director of the film The Pier (Forum of Indepentends).

Komentáře

koment...