Autor filmu Punk´s not dead (Na východ od Západu – soutěžní sekce) v rozhovou popisuje svůj vztah k punku a nejen to. / The author of the film Punk´s Not Dead(East of the West – Films in Competition) describes his relation to punk and not only that.

Komentáře

koment...