Film Rok konopí hledá hranici osobní svobody každého jednotlivce s právem na zdraví a zrcadlí absurdnost současné reality.
http://www.aerofilms.cz/rokkonopi

Komentáře

koment...