The trio of American filmmakers Antonio Campos, Sean Durkin and Josh Mond that make up the production company Bordeline Films, in which alternate in the roles of screenwriter, director and producer, has gained worldwide recognition with their stylized and original films.
/ Trojice amerických filmařů Antonio Campos, Sean Durkin a Josh Mond tvořících ve společné produkční společnosti Bordeline Films, ve které se střídají v úlohách scenáristy, režiséra i producenta, získala světové uznání svými stylizovanými a originálními filmy.

Komentáře

koment...