Diskuse o postavení uprchlíků v EU s Martinem Rozumkem (OPU), Janem Blažkem (doktorand Ústavu mezinárodních vztahů) a dalším hostem moderuje novinář a spolupracovník ČRo Jaroslav Šonka.

„Pevnost Evropa” — přezdívka, kterou si Evropská unie vysloužila za svůj postoj vůči imigraci z třetích zemí. Jaké důsledky může takové „opevnění” mít, v nedávné době ukázala katastrofa u Lampedusy. Ta vyvolala chvilkovou vlnu solidarity napříč všemi členskými státy i médii všeho ražení. Ale zároveň i vlnu kontroverze. Těm, kteří katastrofu nepřežili, se dostalo oficiálního státního smutku, těm, kteří přežili, správního vyhoštění z důvodu neoprávněného pobytu na území EU.

Jsme vůbec my — unijní Evropané na takovou „vlnu” solidarity připraveni? Jakých informací o imigraci se nám zoufale nedostává? Je naše role v řešení uprchlické „krize” pouze „samaritánská” nebo na ni neseme i svůj podíl? Je situace na jižní hranici EU opravdu tak výjimečná ve srovnání s minulými lety, či dokonce s minulým stoletím, jak je médii a politiky neustále zdůrazňováno? Dá se vůbec o současné situaci hovořit jako o „záplavě” uprchlíků či „vlně” migrace?

Komentáře

koment...