Meeting with exceptional British director and visual artist whose almost complete profile is presented within the Imagina program section focused on experimental cinema.
Setkání s osobitým britských režisérem a vizuálním umělcem, jehož téměř kompletní tvorba je uvedena v rámci programové sekce Imagina zaměřené na experimentální filmy.

Komentáře

koment...