Oficiálny video spot
Námet a scenár: Regina Annušová
Voiceover: Ludwig Bagin
Kamera a strih: Šimon Horna a Lukáš Turňa (Motmotu)
Zvuk a zvuková postprodukcia: Šimon Horna a Lukáš Turňa (Motmotu)
Grafický dizajn a logo:
Výroba: Motmotu
Produkcia: Regina Annušová
Réžia: Regina Annušová
Grafický dizajn a logo: Natália Ferenčíková

Podrobnejšie informácie o Týždni francúzskeho filmu:
http://www.filmeurope.sk/news/125-t-de-franc-zskeho-filmu-cr-me-de-la-cr-me-v-kine-film-europe
https://www.facebook.com/cremedelacreme.sk

Kino Film Europe
https://www.facebook.com/filmeuropekino
http://filmeurope.sk/cinema

Komentáře

koment...