Debate with Lebanese directors and producers who are introducing their films in this year´s largest retrospective A Week of Lebanese Cinema. / Debata s libanonskými režiséry a producenty, kteří uvádí své filmy v letošní nejrozsáhlejší retrospektivní sekci Týden libanonského filmu.

Komentáře

koment...