“I allowed the main character and the story to take me where they could,” says Vatche Boulghourjian of Tramontane, a tender drama that follows a blind musician as he tries to unravel a web of lies and distortions. The Lebanese director also discussesthe common pejorative usage of the word “blindness” and how violence continues to haunt his country.

“Dovolil jsem hlavní postavě a příběhu, aby mě zavedli tam, kam chtěli oni,” říká Vatche Boulghourjian o práci na svém debutu Tramontane: něžném dramatu o slepém muzikantovi, který se pokouší rozplést pavučinu lží a dezinformací. Libanonský režisér se také zamýšlí nad pejorativním užíváním slova „slepota“ a násilím, které nepřestává pronásledovat jeho zemi.

Komentáře

koment...