Over a period of more than twenty years, Canadian independent filmmaker Denis Côté has shot more than 12 feature and 16 short films in his distinct and uncompromising style. His films are regularly shown at large international film festivals, where they have won numerous awards. During his KVIFF Talk, he talked about the how his work has evolved over time. The event was hosted by dramaturge and journalist Aleš Stuchlý.
Kanadský nezávislý tvůrce Denis Côté vytvořil v rozmezí více než 20 let 12 celovečerních a 16 krátkých filmů ve velmi svérázném a nekompromisním stylu. Jeho filmy jsou pravidelně uváděny a oceňovány na velkých světových festivalech. S diváky v rámci KVIFF Talku pohovořil o vývoji a proměnách své tvorby. Moderátorem byl dramaturg a redaktor Aleš Stuchlý.

Komentáře

koment...