Interview with Hana Jušić, the director of the film Quit Staring at My Plate (Horizons)
Rozhovor s Hanou Jušić, režisérkou filmu Nekoukej mi do talíře (Horizonty)

Komentáře

koment...