Interview with Ken Loach, director, and Paul Laverty, screenwriter of Sweet Sixteen (30 years of the European Film Academy)
Rozhovor s Kenem Loachem, řešisérem, a Paulem Lavertym, scénáristou filmu Sladkých šestnáct let (30 let Evropské filmové akademie)

Komentáře

koment...