A gripping audiovisual adventure and radical report on 5-MeO-DMT, the strongest psychedelic known to man – and on the Sonoran desert toad. Discussion attended by director Filip Záruba, dramaturge and producer Václav Dejčmar, clinical psychologist and psychotherapist Michael Vančura and the film’s expert advisor Ondřej Bahník.
Strhující audio-vizuální dobrodružství a radikální svědectví o nejsilnějším známém přírodním psychedeliku tryptaminu 5-MeO-DMT a žábě ze sonorské pouště. Diskuse v češtině, se zúčastnil režisér Filip Záruba, dramaturg a producent filmu Václav Dejčmar, klinický psycholog a psychoterapeut Michael Vančura a odborný poradce filmu Ondřej Bahník.

Komentáře

koment...