“Stick to the asphalt. Zipping through space. Everything in motion. Skateboard!” Director, author, journalist and DJ Šimon Šafránek recently completed feature-length documentary portrait of the birth of skateboarding in communist Czechoslovakia – King Skate.
„Přilepit se k betonu. Vysvištět prostorem. Mít to všechno v pohybu. Skateboard!“ Režisér, spisovatel, novinář a DJ Šimon Šafránek letos dokončil celovečerní dokument portrétující vznik skateboardingu v komunistickém Československu – Film King Skate bude.
Moderace (CZ): Šimon Šafránek (režisér filmu / director of the movie)

Komentáře

koment...