Interview with Andrew Bujalski, director of the film Computer Chess (Made in Texas: Tribute to Austin Film Society) / Rozhovor s Andrewem Bujalskim, režisérem filmu Počítačové šachy (Made in Texas: Pocta Austin Film Society)

Komentáře

koment...