Clean / Čistý / Neven Samardžić
Dialect / Dialekt / David Gurgulia
Warm Comedy about Depression, Madness and Unfulfilled Dreams / Hřejivá komedie o depresi, šílenství a nesplněných snech / Michal Ďuriš
The Legionnaire / Legionář / Hleb Papou
Marica / Marica / Judita Gamulin
1981 / 1981 / Dawid Ullgren
Where the Summer Goes (chapters on youth) / Kam odchází léto (kapitoly o mládí) / David Pinheiro Vicente
Regained Memory / Vzpomenout si / Stijn Bouma
Sweet Home Czyzewo / Všude dobře, v Czyżewu nejlíp / Jakub Radej
Blackjack / Blackjack / Lora Mure-Ravaud

Komentáře

koment...