This year’s festival pays tribute to the extraordinary creation of Egyptian director Youssef Chahine (1926–2008). With our guests, Joseph Fahim, Egyptian film critic, who curated the tribute for the festival; Marianne Khoury, Chahine niece and manager of his production company,; and Jay Weissberg, renowned film critic from Variety, we will be discussing the different facets of Chahine’s filmography and explaining why the Egyptian master was the Arab World and Africa’s greatest cinematic storyteller for more than half a century.

Festival v letošním roce vzdává poctu neobyčejnému talentu a tvorbě egyptského režiséra Youssefa Chahina (1926–2008). S hosty, Josephem Fahimem, egyptským novinářem, který sekci připravil, Marianne Khoury, Chahinovou neteří a manažerkou jeho produkční společnosti, a Jayem Weissbergem, renomovaným kritikem magazínu Variety, chceme rozebrat nejrůznější aspekty Chahinovy tvorby, a pomoci objasnit, proč se tento umělec na více než půl století stal největším filmovým vypravěčem arabského i afrického světa.

Komentáře

koment...